Projekt / projekt

„Oder-Kanal“ (auf polnisch: „Kanałodry“) ist ein bilinguales Kommunikationsmedium –für Bewohner der deutsch-polnischen Grenzregion. Daraus kann sich einmal ein interaktives Portal entwickeln.

Das Porträtmagazin „Oder-Läufe“ eröffnet den „Oder-Kanal“. Deutsche und polnische Filmemacher haben sich in den letzten Monaten regelmäßig mit Studenten  getroffen, um interessante Menschen von Oderbruch und Warthebruch zu porträtieren. Die Porträts sind in Schloss Trebnitz vorbereitet und bearbeitet worden.

Etwa fünfundzwanzig Porträts sind dabei entstanden. Sie werden im Laufe des Oktobers hier alle hoch geladen sein. In wöchentlichem Rhytmus präsentieren die Berliner Zeitung, die Märkische Oderzeitung und die Gazeta Lubuska einen unserer Porträtfilme.

Sollten Sie Anregungen, Fragen, Kritik haben, schreiben Sie uns info@oderkanal.de. Schreiben Sie uns auch, wenn Sie benachrichtigt werden wollen, wenn ein neuer Beitrag hochgeladen worden ist.

Wir planen die Fortsetzung und Weiterentwicklung dieses Projektes.

„Kanałodry“ (po niemiecku „Oder-Kanal“) to dwujęzyczna platforma utworzona z myślą o porozumieniu polsko-niemieckim pomiędzy mieszkańcami terenów przygranicznych. Mamy nadzieję, że z tej inicjatywy rozwinie się w przyszłości interaktywny portal internetowy, z którego mieszkańcy po obu stronach Odry będą chętnie korzystać.

Magazyn z portretami „Biegi-Odry“ („Oder-Läufe“) inauguruje „Oderkanałodry“. Przez ostatnie kilka miesięcy polsko-niemiecka ekipa filmowa spotykała się regularnie ze studentami, żeby opracować portrety ciekawych osobowości przełomu Odry i Warty. Portrety te zostały przygotowane i opracowane w Zamku Trebnitz.

Powstało 25 portretów. Pojawią się one na stronie internetowej w przeciągu października. Jeden z naszych portretów będzie prezentowany na stronie internetowej Gazety Lubuskiej, Berliner Zeitung i Märkische Oderzeitung.

Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby się Państwo podzielić z nami spostrzeżeniami, prosimy pisać na adres e-mail info@oderkanalodry.eu. Prosimy się z nami również skontaktować, jeśli chcieliby Państwo być poinformowani o pojawieniu się kolejnego odcinka serii portretów.

Przewidujemy kontynuację i rozwinięcie tego projektu.

Oderläufe wird finanziert von / Biegi Odry są finansowane przez Fundację

EU

Partner des Projektes sind die Dramatische Handlung Oder, der Förderverein Schloss Trebnitz und die Fachhochschule Gorzow

Partnerami projektu są Dramatische Handlung Oder, Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz w Müncheberg oraz Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim.

www.facebook.com/Oderkanal

www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/geschichte-im-fluss/

www.transodra.de

www.schloss-trebnitz.de

www.pwsz.pl